PRIVACYBELEID
CAMPING SOLEIL DES BASTIDES

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Naleving van de voorschriften

Camping le Soleil des Bastides verbindt zich ertoe, overeenkomstig de in Frankrijk en Europa geldende wetgeving, de bescherming te waarborgen van de persoonsgegevens van personen die de website camping-le-soleil-des-bastides.fr bezoeken. Dit privacybeleid informeert u over de manier waaropcamping le Soleil des Bastides en haar partners omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Camping Soleil des Bastides verzamelt uw gegevens in het contactformulier om contact met u op te nemen voor het verstrekken van informatie. De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor camping le Soleil des Bastides die ze niet doorgeeft aan een partner.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens wijzigen of wissen?

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 "informatique et libertés" en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 27 april 2016 door het Europees Parlement is aangenomen, heeft elke gebruiker het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te wijzigen.

Om privacyredenen hebt u het recht om te vragen dat bepaalde persoonlijke informatie over u wordt gewist. U kunt om deze verwijdering verzoeken door te schrijven naar de onderstaande contactgegevens.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Camping Soleil des Bastides stelt alles in het werk om de veiligheid van de gegevens te waarborgen. Alle bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd. Daartoe worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies, misbruik, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen worden aangepast aan de mate van gevoeligheid van de verwerkte gegevens en aan het risico dat de verwerking of de uitvoering ervan met zich meebrengt.

Ingesloten inhoud van andere sites

Artikelen op deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video's, afbeeldingen, artikelen). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich op dezelfde manier alsof de bezoeker zich op die andere site bevindt.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking tools van derden insluiten, uw interacties met deze ingesloten inhoud volgen als u een account hebt die op hun website is ingelogd.

COOKIEBEHEER

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. De cookie laat de computer toe verschillende technische gegevens op te slaan die een algemene controle van de toegang van het publiek tot de site mogelijk maken (aantal bezoeken, frequentie van blootstelling aan een reclamebanner, verbinding met andere sites, ...) of de personalisering van de weergegeven pagina's met het oog op toekomstige interacties met de site. Cookies zijn belangrijk voor de goede werking van de site. Cookies worden gebruikt om inloggegevens op te slaan en een beveiligde verbinding tot stand te brengen, om statistieken te verzamelen teneinde de functionaliteit van de site te optimaliseren en om de inhoud aan te passen aan de interesses van de bezoeker.

De website camping-le-soleil-des-bastides.fr maakt gebruik van cookies. Deze cookies maken het mogelijk de algemene activiteit van de site te volgen, fouten op te sporen en ervoor te zorgen dat de site over de juiste hardwarebronnen beschikt. De cookies maken het ook mogelijk statistieken en bezoekvolumes op te stellen.

Het staat de klant vrij deze cookies te aanvaarden of te weigeren. Het is voldoende om bepaalde parameters van de browser van de computer aan te passen om cookies te weigeren of om gewaarschuwd te worden wanneer een cookie op de computer wordt opgeslagen. Het is ook mogelijk de op de computer opgeslagen cookies te wissen om de informatie die zij bevatten definitief te verwijderen.

COÖRDINATEN

Camping Le Soleil des Bastides

E-mail: info@camping-le-soleil-des-bastides.fr
Adres: Route de Cordes - 81140 Cahuzac sur Vère.